De voordelen van CLAAS Services in één oogopslag:

Alleen professioneel onderhouden en gecontroleerde machines kunnen maximale maximale bedrijfszekerheid garanderen.

Alle CLAAS producten zijn dankzij innovatieve technologie, hoge kwaliteit en uitgekiend rijcomfort ontworpen voor maximaal rendement.

Daarmee bieden we hoge betrouwbaarheid om de oogst met succes uit te voeren, ongeacht de bedrijfs- of perceelomstan-digheden. Om ervoor te zorgen dat dit nog heel lang zo blijft, bevelen we aan om regelmatig voorzorgsmaatregelen te laten uitvoeren door onderhoudsspecialisten van onze dealers.

1. Bedrijfszekerheid – ook in het komend seizoen

U laat uw machine door een CLAAS dealer inspecteren en onderhouden die aan de hoge eisen van CLAAS voldoet. Onze jarenlange ervaring, opgedaan bij oogsten over heel de wereld, vormen een uitstekende basis voor optimale reparaties.

2. Waardebehoud van uw machine – aantoonbaar en zeker.

U laat regelmatige onderhoudswerkzaamheden door uw CLAAS dealer uitvoeren, die een optimale toestand van uw machine waarborgen. Dit wordt door de digitale onder-houdsdocumentatie bevestigd en kan worden aangetoond bij de verkoop van uw machine.

3. Verdeling van werk op specialistisch niveau.

U overhandigt uw machine vroegtijdig aan onze specialisten. U heeft dan zelf de tijd om alle werkzaamheden uit te voeren waarin u expert bent.

4. Duidelijk kostenvoordeel voor u.

U laat het onderhoud uitvoeren tegen aantrekkelijke winter-condities, zeker wanneer uw machine buiten het seizoen door de CLAAS dealer wordt geïnspecteerd en onderhouden.

Optimaal voorbereid op het volgende oogstseizoen :

Na de oogst is vóór de volgende oogst. Aan de hand van dit principe bieden we met de CLAAS naoogstcheck een service waarmee de technische toestand van uw machine direct na de oogst gedetailleerd wordt geanalyseerd.Bij een naoogstcheck wordt een machine gecontroleerd aan de hand van de volgende checklist:

Inspectie en diagnose :

Nadat het machinenummer in het digitale programma ‘Inspection Pilot’ is ingevoerd, heeft een CLAAS expert de vol-ledige configuratie van de machine tot zijn beschikking. Daaruit voortvloeiend wordt een checklist uitgevoerd, waarin alle relevante punten met betrekking tot de naoogstcheck worden weergegeven en gediagnosticeerd.

Digitale documentatie

De verworven inzichten van de naoogstcheck worden door de onderhoudsspecialist intuïtief en met een paar muiskliks vastgelegd. Met behulp van foto’s kunnen mogelijke zwakke punten, defecten of slijtage eenvoudig worden gedocumen-teerd. Op dit punt kunnen mogelijke uit te voeren werkzaam-heden al worden voorgesteld. Uiteraard wordt deze diagnose ook aan u ter beschikking gesteld.

Expertadvies

Aan de hand van jarenlange ervaring en toegang tot een inter-nationale database kan een onderhoudsspecialist het resultaat aan de hand van uw oogstomstandigheden analyseren en aanbevelingen voor de uit te voeren werkzaamheden geven.

Kostenraming

Aan de hand van de diagnose en aanbevelingen beschikt u over concrete informatie om de machine optimaal op het volgend seizoen voor te bereiden. U krijgt in samenspraak met uw CLAAS dealer een offerte die, vanwege het feit dat u de machine vroegtijdig hebt overhandigd, voordelig is met betrekking tot de kosten.

Uitvoeren opdracht

Met een nauwkeurige naoogstcheck kunt u snel, gefundeerd en vanuit bedrijfsmatig perspectief nuttige onderhoudswerk-zaamheden aan uw machine laten uitvoeren. Uw machine is vervolgens perfect op de volgende oogst voorbereid.